Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)NUMER WNIOSKU: WND-RPSL.04.05.02-24-07CD/17-005

Wartość projektu 4 851 776,86 zł
Dofinansowanie: 3 147 855,78 zł
w tym:
środki EFRR: 2 722 239,80 zł
środki BP: 425 615,98 zł

W ramach inwestycji powstanie zatoka autobusowa wraz z wiatami autobusowym,
rozbudowany zostanie parking, drogi wewnętrzne i tereny utwardzone,
przebudowany zostanie układ komunikacyjny w rejonie skrzyżowania ul. Sienkiewicza u ul. 1 Maja,
wybudowana zostanie toaleta dla pasażerów komunikacji,
wiata rowerowa, pawilon, gdzie mieścił będzie się punkt obsługi pasażera zintegrowany z wiatą przystankową, pawilon,
w którym będzie znajdowała się zamknięta, ogrzewana poczekalnia zintegrowana z wiatą przystankową.
Projekt ponadto obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej,
przebudowę sieci kanalizacji wodociągowej, przebudowę sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej,
przebudowę sieci gazowej, montaż tablicy z informacją dla pasażerów oraz budowę oświetlenia LED.