REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA


Kierownik Referatu

mgr inż. Wiesław Włodawiec
stanowisko ds. geodezji
pokój 10, tel: (034)3270461* wew. 112


Pracownicy
Urszula Gębuś zastępca kierownika referatu pokój 10
tel: (034)3270461* wew. 111
mgr Anna Rempała stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, mieszkaniowej i lokalowej pokój 10
tel: (034)3270461* wew. 111
mgr Marta Jędrzejewska stanowisko ds. ochrony środowiska pokój 10
tel: (034)3270461* wew. 110
* - zamiennie z innymi numerami centrali telefonicznej Urzędu Miejskiego w Blachowni
Wnioski do pobrania
Wniosek o wykup mieszkania
- wniosek w formacie *.doc
- informacja w formacie *.doc
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
- wniosek w formacie *.doc
- informacja w formacie *.doc
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu wniesiony przez właściciela nieruchomości
- wniosek w formacie *.doc
- informacja w formacie *.doc
Wniosek o podział nieruchomości
- wniosek w formacie *.doc
- informacja w formacie *.doc
Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
- wniosek w formacie *.doc
- informacja w formacie *.doc
Wniosek o przeznaczeniu gruntów
- wniosek w formacie *.doc
- informacja w formacie *.doc
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
- wniosek w formacie *.doc
- informacja w formacie *.doc
- załącznik A w formacie *.doc
- załącznik B w formacie *.doc
- załącznik C w formacie *.doc
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
- wniosek w formacie *.doc
- informacja w formacie *.doc
- oświadczenie w formacie *.doc
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
(dla obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej).
- wniosek w formacie *.doc
- informacja w formacie *.doc
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
- wniosek w formacie *.doc
- informacja w formacie *.doc
- załącznik 1 w formacie *.doc
- załącznik 2 w formacie *.doc
- załącznik 3 w formacie *.doc
- załącznik 4 w formacie *.doc
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego
- wniosek w formacie *.doc
- informacja w formacie *.doc
- załącznik 1 w formacie *.doc
- załącznik 2 w formacie *.doc
Wniosek o zamianę mieszkania
- wniosek w formacie *.doc
- informacja w formacie *.doc
Wniosek o udzielenie dofinansowania z budżetu Gminy Blachownia zadań z zakresu modernizacji systemów grzewczych oraz montażu kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Blachownia
- wniosek w formacie *.doc
- informacja w formacie *.doc
Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
- wniosek w formacie *.doc
- informacja w formacie *.doc
- załącznik w formacie *.doc
Wniosek o nadanie numeru porządkowego
- wniosek w formacie *.doc
Wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwraunkowaniach.doc
- wniosek w formacie *.doc
- informacja w formacie *.doc
- załącznik w formacie *.doc