Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego na rok 2016

O G Ł O S Z E N I E

Przypominam, że każdy rolnik, który chce odzyskać część środków finansowych wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej, może złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego, w okresie od 1 sierpnia 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku w ramach limitu zwrotu podatku akcyzowego określonego na 2016 rok.

Druki wniosków są do pobrania w pokoju nr 1 tut. urzędu.

Wnioski za I okres należy składać w terminie do 29 lutego 2016 roku, w pokoju nr 1 tut. urzędu.

Limit zwrotu podatku w 2016 roku wynosi 86,00 zł za 1 ha użytków rolnych.

Zwrot podatku akcyzowego nie dotyczy gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Dodatkowych informacji, można zasięgnąć w pokoju nr 10 tut. urzędu lub pod telefonem 34 32 70 461 wewn. 111.

U.G.