Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Zmiana organizacji ruchu ul. Sienkiewicza

dotyczy: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego

W związki z planowaną realizacją robót na w/w zadaniu uprzejmie informujmy, że w dniu 15.10.2018 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu – etap 3, zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu nr Pisma KM-VII.721.2.109.2018 z dnia 20.06.2018 r.

W związku z powyższym informujemy Państwa o spotkaniu komisji odbiorowej tymczasowego oznakowania drogowego w dniu 15.10.2018 r. o godzinie 8:00.

Miejsce spotkania: przed budynkiem OSP Blachownia, ul. Sienkiewicza


Data publikacji: 12-10-2018