Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DOFINANSOWUJE INICJATYWY DLA SOŁECTW GMINY BLACHOWNIA

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DOFINANSOWUJE INICJATYWY DLA SOŁECTW GMINY BLACHOWNIA

Aż 7 wniosków - złożonych przez Burmistrza Sylwię Szymańską – uzyskało akceptacje
i dofinansowanie ze strony Samorządu Województwa w ramach „Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na realizację przez gminy zadań inwestycyjnych dla sołectw województwa śląskiego”.

W sołectwach: Cisie, Nowa i Stara Gorzelnia oraz Konradów doposażymy centra sportowo – rekreacyjne oraz wybudujemy obiekty małej architektury, a także zorganizujemy imprezy integracyjne poszerzające wśród mieszkańców ideę samorządności.

Łączna kwota wydatkowana na te cele w br. wynosi blisko 62 tyś. zł przy dofinansowaniu ponad 50 tyś. zł.


Data publikacji: 06-06-2018