Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Uwaga przedsiębiorcy! Są środki na zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, że od dnia 13 stycznia 2020 roku do wyczerpania środków finansowych otwiera nabór wniosków o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30 roku życia. Wszystko to w ramach projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (IV)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Wnioskowany okres odbywania stażu wynosi sześć miesięcy.
 
Z uwagi na konieczność spełnienia wymogów dotyczących kryterium efektywności zatrudnieniowej wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu winny zawierać
deklarację zatrudnienia stażysty po zakończonym stażu - umowa o pracę na okres co najmniej trzech miesięcy, przynajmniej na połowę etatu.
 
Kogo dotyczy nabór? Wyłącznie osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, należących m.in. do osób 50 lat i więcej, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach czy kobiet.  

 

Wnioski o zorganizowanie stażu przyjmowane będą w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pok. 118, w godzinach od 7.30 do 14.00 po uprzednim pobraniu numerka z automatu biletowego znajdującego się na pierwszym piętrze urzędu ( przycisk Pracodawcy a następnie Staże), a także w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu, ul. Rzeczna 29, pok.3 w godzinach od 7.30 do 14.00.

Szczegóły TUTAJ.