Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Umowa z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Zdrowia Łojkin podpisana

W dniu 09 września 2019 roku pomiędzy Gminą Blachownia reprezentowaną przez Burmistrza Panią Sylwię Szymańską a Panią Małgorzatą Olszewską właścicielką P.P.H.U. Małgorzata Olszewska, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Zdrowia Łojki,” z siedzibą w Łojkach przy ul. Długiej 41, podpisana została umowa na najem lokalu użytkowego.

położonego w budynku Publicznego Przedszkola w Łojkach przy ul. Długiej 50.

Umowa zawarta została w trybie bezprzetargowym na okres 20 lat, na podstawie Uchwały Nr 68/ XI/2019 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 03 lipca 2019 roku.

W lokalu użytkowym nadal prowadzona będzie działalność lecznicza.