Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Szkolenie animacyjne dla przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych gminy Blachownia

 

W najbliższy czwartek- 23 marca br. o godz. 16:00 w remizie OSP Blachownia rozpocznie się szkolenie animacyjne dla przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych gminy Blachownia. Będzie ono poświęcone partycypacji mieszkańców i ich organizacji w procesach rewitalizacyjnych i będzie prowadzone metodą warsztatową.

Burmistrz Blachowni -Sylwia Szymańska serdecznie zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji i stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy do udziału w tym wydarzeniu. Warsztaty szkoleniowe poprowadzi Pan Jacek Gralczyk- znany w kraju animator kulturalny i społeczny, członek Rady Programowej Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, wykładowca Collegium Civitas w Warszawie.

Program spotkania:

15.30 - 16.00 - Rejestracja uczestników
16.00 - 16.20 - Partycypacja mieszkańców w procesach rewitalizacyjnych - wprowadzenie
16.20 - 16.40 - Ogólne ramy finansowania projektów rewitalizacyjnych w ramach działań związanych z integracją społeczną.
16.40 - 17.00 - Lokalne zasoby i wyzwania rewitalizacyjne - wybrane przypadki i pierwsze pomysły
17.00 - 17.15 - Przerwa
17.15 - 18.45- Warsztat - nasz partycypacyjny projekt rewitalizacyjny
18.45 - 18.50 - Krótka przerwa
18.50 - 19.30 - Deklaracje partycypacji i wstępna „mapa drogowa” pracy nad projektem


Data publikacji: 20-03-2017
Data wydarzenia: 23-03-2017 15:30 do 23-03-2017 19:30