Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

SPOTKANIE PSYCHOEDUKACYJNE O PRZEMOCY

SPOTKANIE PSYCHOEDUKACYJNE O PRZEMOCY

W dniu 20.11.2019r. w Świetlicy Środowiskowej „Fabryka Umiejętności” odbyło się spotkanie psychoedukacyjne o przemocy zorganizowane przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Blachowni. Spotkanie poprowadziła pedagog, psychoterapeuta Pani Karolina Borecka. Wzięło w nim udział 23 uczestników.

Uczestnicy dowiedzieli się czym jest zjawisko przemocy w rodzinie, jakie są jej rodzaje oraz skutki, poznali czynniki ryzyka występowania przemocy a także cykle przemocy. Ponadto poruszono temat mechanizmów obronnych, przekonań na temat przemocy oraz tego, kto doświadcza przemocy .

W dalszej części spotkania skupiono uwagę na sytuacji dziecka w rodzinie dotkniętej przemocą, ról przyjmowanych przez dzieci oraz wpływu doświadczania przemocy na rozwój i funkcjonowanie dziecka. Ponadto wskazano dostępne formy pomocy w sytuacji doświadczania przemocy oraz rozdano ulotki informacyjne.

 

Katarzyna Warwas

 


Data publikacji: 27-11-2019
SPOTKANIE PSYCHOEDUKACYJNE O PRZEMOCY