Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Rusza nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego

Do dnia 16 lipca Gminne Biuro Spisowe w Blachowni prowadzi nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych w celu przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

• mieć ukończone 18 lat,

• cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

• posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

1. Przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;

2. Zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.

3. Przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

 

Więcej informacji w ogłoszeniu o naborze kandydatów [TUTAJ]

 


Data publikacji: 08-07-2021