Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Rozstrzygnięto konkurs w zakresie upowszechniania kultury i sztuki oraz przeciwdziałania społecznym patologiom

W dniu 22 lutego 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie przydzielenia dotacji celowej na realizację zadań publicznych w Gminie Blachownia na rok 2019.

Konkurs dotyczył zadań w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i społecznym patologiom. Na w/w zadania Burmistrz Blachowni przeznaczyła w tym roku 82 tysiące złotych. Wszystkie konkursy zorganizowane w roku 2019 opiewały na rekordową dotychczas kwotę tj. 350 tys zł.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim stowarzyszeniom i organizacjom, które z wielkim zaangażowaniem wzięły udział w konkursie, składając wnioski na łączną kwotę ponad 540 tys zł.

Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu:

Zadania z zakresie przeciwdziałania uzależnianiom i społecznym patologiom.

 

ZADANIE

PATOLOGIA

Tytuł zadania

DOTACJA

1. ODDZIAŁ KAWALERII OCHOTNICZEJ IM. PUŁKU 4-GO UŁANÓW ZANIEMEŃSKICH

Pasją zwalczaj nałogi

3 800

2. KS MUSTAF

 

X

X

3. OSP BLACHOWNIA

 

Aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego

2 500

4. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI ŁOJKOWSKIEJ

Łojkowskie Lato z Komarami 2

2 000

5. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ I MIŁOŚNIKÓW BLACHOWNI

Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem przez TPiMB

8 000

6. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ I MIŁOŚNIKÓW BLACHOWNI

Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia jako alternatywy dla nałogu alkoholowego – METAMORFOZY – warsztaty wizerunku osobistego

3 200

7. WYRAZÓW RAZEM

 

Czas na zmiany – aktywność fizyczna, integracja społeczna oraz warsztaty: profilaktyka uzależnień jako skuteczna forma przeciwdziałania patologiom społecznym w środowisku wiejskim

2 500

8. FAMILIA

 

Bez nałogów 2019

9 000

9. FAMILIA

 

Ogólnopolskie Spotkanie Rodzin Abstynenckich „Tatry 2019” Małe Ciche k/Zakopanego

12 000

10. NASZA GMINA BLACHOWNIA

 

Żyj zdrowo i sportowo – zajęcia Nordic Walking dla mieszkańców Gminy Blachownia

10 000

11. NASZ DOM

Gdzie oczy poniosą – spotkanie integracyjne dla mieszkańców DPS, słuchaczy UTW oraz osób niepełnosprawnych – podopiecznych klubu środowiskowego „Fabryka Umiejętności”

7 000

 

 

Zadania z zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

 

ZADANIE

KULTURA

Tytuł

DOTACJA

1. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ I MIŁOŚNIKÓW BLACHOWNI

Organizowanie i uczestnictwo w różnych formach życia kulturalnego tj. wystawach, warsztatach, penerach malarskich, fotograficznych, koncertach, przeglądach, festiwalach.

1 000

2. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI ŁOJKOWSKIEJ

 

Powrót do przeszłości czyli historyczno-kulturalna podróż po Częstochowie i okolicach

1 000

3. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU STAREJ GORZELNI I WIELKIEGO BORU

 

7. Dożynki 2019 w Starej Gorzelni

6 500

4. FUNDACJA FILARY

 

Poznaj zasady bezpiecznej imprezy

5 500

5. WYRAZÓW RAZEM

 

Piękna nasza Polska cała

1 000

6. NASZA GMINA BLACHOWNIA

 

Gminny Dzień Seniora

7 000

 


Data publikacji: 05-03-2019