Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Relacja z obchodów Światowego Dnia Wiedzy nt. Autyzmu w gminie Blachownia

Dnia 2-ego kwietnia br. Gmina Blachownia po raz pierwszy włączyła się w obchody Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu. Punktualnie wraz z wybiciem kurantów o godz. 20.00 Urząd Miejski w Blachowni „zapalił się” na niebieski kolor, solidaryzując się z osobami chorymi na autyzm.

Przez ONZ autyzm jest obecnie postrzegany jako jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych we współczesnym świecie, obok AIDS, cukrzycy i raka. Przyjmuje się, że obecnie 1 osoba na 100 dotknięta jest autyzmem. Według danych szacunkowych opracowanych przez Autism Europe (2009) autyzmem dotkniętych jest 0,6 % populacji Unii Europejskiej (co stanowi około 5 milionów osób). Ocenia się, że w województwie śląskim autyzmem dotkniętych jest ok. 3 tys. osób. Osoby autystyczne ze względu na trudności z porozumiewaniem się z otoczeniem i problemy w funkcjonowaniu w małym stopniu uczestniczą w życiu społecznym. Ze względu na otaczające je bariery często są zdani na siebie i pozostają w społecznej izolacji.

W obchodów „Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu” na terenie gminy Blachownia włączyły się: Miejski Dom Kultury w Blachowni, Biblioteka Miejska w Blachowni z Filią w Blachowni, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Blachowni oraz placówki oświatowe działające na terenie gminy.

Poniżej prezentujemy relację z pierwszej w naszej gminie akcji „Zapalmy się na niebiesko dla autyzmu”.

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Blachowni

"W obchody światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie włączył się również Ośrodek Sportu i Rekreacji w Blachowni, oświetlając o godz. 20:00 swoją siedzibę niebieskimi reflektorami."

 

Miejski Dom Kultury w Blachowni

"Miejski Dom Kultury w ramach solidarności z ludźmi dotkniętymi autyzmem przygotował warsztaty rękodzieła oraz wypełnił się kolorem niebieskim."

Galeria zdjęć

 

Biblioteka Miejska w Blachowni

"W tym roku Biblioteka Miejska oraz Filia wraz z innymi miejscowymi instytucjami również przyłączyła się do obchodów Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie. W oknach budynków pojawiły się niebieskie motyle i kwiaty, a przed wejściem powieszono niebieskie balony. W czytelni Biblioteki udostępnione są książki dotyczące autyzmu: Pisula O.- „Małe dziecko z autyzmem”, Teitelbaum O.- „Czy moje dziecko ma autyzm?”, Bragdon A.D.- „Kiedy mózg pracuje inaczej: ADHD, alkoholizm, autyzm, déjà vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja”, „Wielka encyklopedia zdrowia rodziny”, Renz-Polster H.- „Encyklopedia zdrowia dziecka”, Seligman M.- Psychopatologia.”

Galeria zdjęć

 

Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Blachowni

"W ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu, Gimnazjum im J. Korczaka 1 kwietnia włączyło się do akcji w naszej gminie „Zapal się na niebiesko dla autyzmu”. W tym dniu uczniowie naszej szkoły obejrzeli filmy przybliżające im problem autyzmu, postrzeganie świata i zachowania ludzi dotkniętych tym schorzeniem. Wykazując wiele zainteresowania i zrozumienia młodzież wzięła udział w pogadankach i dyskusjach na ten temat. Szkoła została udekorowana niebieskimi balonami i światełkami, a uczniowie i nauczyciele założyli niebieskie stroje na znak szacunku i zrozumienia dla osób dotkniętych autyzmem."

Galeria zdjęć

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Blachowni

"1 kwietnia 2016 r. Szkoła Podstawowa nr 1 w Blachowni obchodziła Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu. Z tej okazji została zorganizowana akcja „Zapal się na niebiesko dla autyzmu”. W tym dniu wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły przyszli ubrani na niebiesko. Szkoła również została udekorowana: w każdym oknie został powieszony niebieski balon a przy wejściu witał wszystkich łuk z zawieszonymi balonami oraz hasłem „Zapalmy się na niebiesko dla autyzmu”. Ponadto każdy wychowawca przeprowadził z dziećmi pogadankę na temat otwartości, szacunku i zrozumienia dla osób dotkniętych autyzmem. Uczniowie zostali poproszeni, aby 2 kwietnia o godzinie 20.00 zapalili w swoich domach lub przed nimi niebieskie światło."

Galeria zdjęć

 

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Blachowni

"Dnia 01.04.2016 roku Publiczne Przedszkole nr 2 w Blachowni przyłączyło się do akcji ,, Zapal się na niebiesko'' w ramach Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie. W tym dniu wszystkie przedszkolaki przyszły ubrane na niebiesko. Zostały przeprowadzone pogadanki i zajęcia plastyczne połączone ze zdobyciem wiadomości o autyzmie. Wiele uciechy sprawiło dzieciom zabawa z niebieskimi balonami i rysowanie na nich symboli solidaryzujących się z akcją ,,Zapal się na niebiesko''. Po zajęciach dzieci zabrały balony do domu."

Galeria zdjęć

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Blachowni (Szkoła Podstawowa Nr 3 oraz Przedszkole Nr 1)

"W ramach solidaryzowania się z osobami z autyzmem, dzieci, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Blachowni „zaświecili się na niebiesko”. Założyli niebieskie stroje, udekorowali szkołę i przedszkole w niebieskie kwiaty, balony i wstążki. A na drzwiach wejściowych do budynku zaświeciła niebieska lampa - symbol. Nauczyciele przeprowadzili lekcje pod hasłem „Autyzm. Poznaj zanim ocenisz”, na których informowali o objawach autyzmu i jak należy reagować na zachowanie rówieśnika z autyzmem. Przedszkolaki wykonały prace plastyczne, na których pojawiły się niebieskie kwiaty, dziecięce dłonie i zabawki. Naszym celem była akcja informacyjna skierowana również do dorosłych, że dzieci autystyczne są wśród nas. Potrzebują one wsparcia rodziny, rówieśników i otoczenia." 

Galeria zdjęć

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łojkach

Przedszkole w Łojkach

"Przedszkole w Łojkach czynnie przyłączyło się do akcji "Zapalmy się na niebiesko". We wszystkich grupach nauczyciele przeprowadzili pogadanki na temat dzieci dotkniętych tą chorobą. Dzieci obejrzały filmy edukacyjne pt: Autyzm wprowadza zmysły w błąd oraz reportaż programu Pełnosprawni pt. Autyzm. W starszych grupach zorganizowano zajęcia zainspirowane filmami dotyczącymi typowych zachowań autystycznych. Wszyscy nauczyciele, pracownicy i większość dzieci odpowiedziała na apel i ubrała się na niebiesko. W przedszkolnych salach i holu pojawiły się niebieskie ozdoby w postaci hasła, kwiatów i balonów. W jednym z okien zapalono niebieskie światełka, jako znak poparcia dla osób dotkniętych autyzmem. Zachęcano rodziców do udziału w akcji poprzez zapalenie niebieskiego światełka w domu, w sobotę 2 kwietnia."

Galeria zdjęć

 

Szkoła Podstawowa w Łojkach

"Wszyscy uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej w Łojkach z wielkim zaangażowaniem włączyli się do akcji promującej „Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu”. W tym celu podjęliśmy szereg różnorodnych działań. Wszyscy uczniowie i pracownicy ubrali się w tym dniu na niebiesko lub w stroje z elementami koloru niebieskiego. Wychowawcy klas przeprowadzili pogadanki na temat otwartości, szacunku i zrozumienia dla osób dotkniętych autyzmem oraz warsztaty: „Co czuje człowiek dotknięty autyzmem?” Uczniowie obejrzeli filmy ukazujące problemy dzieci i osób dorosłych, dotkniętych autyzmem takich jak: „Strasznie głośno, niesamowicie cicho”, „Autyzm w 51 sekund”, „Świat Marii”, „Jak zachowuje się osoba z autyzmem?” Na lekcjach pisaliśmy kredą koloru niebieskiego, okna szkoły zostały ubrane niebieską bibułą a na środkowym oknie umieszczono duży napis, widoczny z zewnątrz „1-2 kwietnia. Zapalmy się na niebiesko dla autyzmu”. Szkoła wewnątrz została udekorowana niebieskimi balonami, a na korytarzu szkolnym umieszczono tablicę z hasłami na temat: "Co jest ważne w stosunku do kolegi z autyzmem?", "Z poradnika Optymisty, zrozumienie dla Autysty." Uczniowie postanowili zapalić niebieskie światełka w swoich domach w sobotę 2 kwietnia o godzinie 2000."

Galeria zdjęć

 

Szkoła Podstawowa w Cisiu

"...Również Szkoła Podstawowa w Cisiu włączyła się do akcji „Zapalmy się na niebiesko dla autyzmu”. W tym dniu uczniowie i pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisiu byli ubrani na niebiesko. Odbyły się prezentacje multimedialne na temat autyzmu, lekcje poświęcone temu problemowi, jak i warsztaty, podczas których wszyscy robiliśmy niebieskie kwiaty z bibuły, tworząc następnie duże, piękne niebieskie serca. Wykonane zostały również plakaty, które są dekoracją naszej szkoły. Ponadto obyło się spotkanie z p. Ewą Korbel, pielęgniarką szkolną, która przekazała uczniom kl. I – III informacje na temat autyzmu. Oprócz tego dzieci wykonały wspólne ćwiczenia „Co lubimy?”, po których otrzymały przypinki z hasłem „Jestem wyjątkowy, jak każdy”. Zaangażowanie i radość z przystąpienia i wzięcia udziału w tej akcji było widoczne na wszystkich naszych twarzach. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy choć w ten sposób solidaryzować się z osobami ze spektrum autyzmu. Podsumowaniem naszych wszystkich działań było wspólnie wykonane zdjęcie, wystrój szkoły i gazetka szkolna..."

Galeria zdjęć

 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wesołe Sowy" w Blachowni

,,Naszym nauczycielskim i rodzicielskim obowiązkiem jest przekazywanie wiedzy na temat otaczającego dzieci świata. Otoczenie małego człowieka, to nie tylko świat przygody, ale także codzienność obfitująca w wiele rozczarowań. Małe dzieci uczą się emocji, a jedną z najważniejszych jest empatia i szacunek do drugiego człowieka.
Myślę, że pomimo iż jesteśmy przedszkolakami, nauczyliśmy się inaczej postrzegać ,,ten dziwny świat za szybą’’ w którym żyją nasi koledzy i koleżanki. Autyzm jest  tajemniczym zaburzeniem, u podstaw którego leży nieprawidłowa praca mózgu. Osoby dotknięte  autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem codzienności, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. I nie jest to ani gorsze, ani lepsze postrzeganie świata. Jest  po prostu inne i zasługuje na nasze zrozumienie. Na dzieci dotknięte tą chorobą patrzy się z taką samą miłością jak na inne, tylko ta miłość musi być cierpliwa".

Galeria zdjęć


Data publikacji: 07-04-2016
Urząd Miejski w Blachowni zapalił się na niebiesko