Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Rekrutacja do projektu „Lepsza edukacja szansą na lepszą przyszłość uczniów” - SP1 oraz ZSP w Blachowni

 

 

TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

Lepsza edukacja szansą na lepszą przyszłość uczniów”

nr WND-RPSL.11.01.04-24-0568/18-002

 

Wartość projektu –802 754,30zł, w tym współfinansowanie EFS - 722 478,87zł

Czas realizacji projektu – 01.09.2019 r. – 30.06.2021 r.

 

Rekrutacja uczestników projektu spośród uczniów:

 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Blachowni

prowadzona jest od 3 16 września 2019 r.

 

 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. S. Staszica

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Blachowni prowadzona jest od 5 19 września 2019 r.

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY


Informacje ogólne o projekcie

Zarządzenie Dyrektora SP1

Zarządzenie Dyrektora ZSP w Blachowni


Data publikacji: 09-09-2019