Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Blachownia.

Na stronie https://blachownia.bip.net.pl/?a=8723 można zapoznać się z Obwieszczeniem Burmistrza Blachowni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Blachownia.


Data publikacji: 04-06-2019