Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Projekt Partnerski „Drużyna Powiatu”


 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni jest na półmetku realizacji Projektu Partnerskiego „Drużyna Powiatu” zaplanowanego na lata 2016-2017 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 9.1- Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6- Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem Projektu „Drużyna Powiatu” jest wzrost zdolności do zatrudnienia klientów pomocy społecznej z terenu powiatu, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt   współfinansowany   jest   przez   Unię   Europejską   ze   środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projektem objętych jest 27 mieszkańców gminy Blachownia, w tym 20 kobiet i 7 mężczyzn, wyłonionych w procesie rekrutacji. We wrześniu i październiku uczestnicy wzięli udział w 40-godzinnych stacjonarnych zajęciach warsztatowych w dziedzinie rozwoju osobistego i kompetencji społecznych tj. „Trening umiejętności społecznych” realizowane w ramach projektu pozakonkursowego „Drużyna Powiatu”. Zakres warsztatów obejmował m.in. techniki skutecznej komunikacji, budowanie poczucia własnej wartości, radzenie sobie ze stresem i emocjami, rozwiązywanie konfliktów, samodzielne podejmowanie decyzji oraz skuteczne realizowanie zadań, asertywność, umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy w grupie.

Od stycznia 2017 roku odbywają się indywidualne konsultacje z psychologiem dla uczestników Projektu Partnerskiego „Drużyna Powiatu”. W pierwszym kwartale roku rozpoczną się kursy zawodowe dla uczestników w tym kurs prawa jazdy kat.C, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy oraz prawa jazdy kat C+E, kurs kosmetyki z elementami wizażu i stylizacji paznokci, kurs magazyniera z obsługa wózka jezdniowego, kurs księgowości wspomaganej komputerem, kurs nowoczesnego sprzedawcy z modułem obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych, kurs prawa jazdy kat.B, kurs krawiectwa, kurs fryzjerstwa,, kurs opiekunki środowiskowej, kurs opiekunki dziecięcej, kurs języka angielskiego, kurs technologa robót wykończeniowych . W późniejszym czasie rozpoczną się m.in. kurs piekarza, kurs ogrodniczy, kurs barmański, kurs kwalifikowanego pracownika ochrony.

MOPS BLACHOWNIA