Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

POŻYCZKI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW

Jedną z aktywnych form wspierania rozwoju przedsiębiorczości naszego regionu jest system Funduszy Pożyczkowych. Środki funduszy przeznaczone są na finansowanie celów inwestycyjno-obrotowych, związanych z podjęciem, prowadzeniem bądź rozwojem działalności, przyczyniających się do poprawy konkurencyjności i innowacyjności, wzmocnienia potencjału sektora MŚP oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach oferuje pożyczki w ramach:

  • Fundusz Pożyczkowy na finansowanie inwestycji przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy przeznaczony dla przedsiębiorców z terenu województwa śląskiego – Komponent I

  • Fundusz Pożyczkowy na finansowanie inwestycji realizowanych przez Mikro i Małe przedsiębiorstwa z terenu województwa śląskiego – Komponent IVc

  • Fundusz Pożyczkowy na realizowanie przedsięwzięć rozwojowych przez Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa – Komponent VII

  • Fundusz Pożyczkowy SILESIA’2020 na wsparcie i rozwój działalności Mikro, Małych oraz Średnich Przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie województwa śląskiego lub realizujących inwestycje na terenie województwa śląskiego.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ww. oferty - TUTAJ