Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

OTOCZENIE ZALEWU ZOSTANIE CAŁKOWICIE UPORZĄDKOWANE

Burmistrz Sylwia Szymańska podpisała w dniu dzisiejszym umowę z firmą TEL-BRUK Radosław Telenga z Częstochowy, która wykona całość prac związanych z zagospodarowaniem terenów przyległych do zalewu. Zakres robót, których koszt wynosi 4,3 mln zł, przewidywanych do realizacji w większości w bieżącym roku, obejmie:

- modernizację parkingu przy ul. Wczasowej,

- budowę 5km ścieżki pieszo-rowerowej dookoła zbiornika,

- budowę mostków wzdłuż jeziora,

- budowę wieży widokowej,

- montaż urządzeń parkowych: ławek, koszy, lamp solarnych,

- montaż dysz wodnych – fontann wraz z przyłączami elektrycznymi,

- budowę i montaż pomostów stałych i pływających,

- remont i znaczne powiększenie kąpieliska i plaży,

- remont stanicy wodnej.

Przypominamy, że inwestycja ta zostanie wykonana w ramach projektu Rekultywacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia wraz z zagospodarowaniem otoczenia, który został oceniony najwyżej w kraju i uzyskał 85 % dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tj. 12,1 mln zł.


Data publikacji: 09-02-2018
OTOCZENIE ZALEWU ZOSTANIE CAŁKOWICIE UPORZĄDKOWANE