Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Nowości wydawnicze na ferie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej otrzymała dofinansowanie w wysokości 15.000 zł w ramach rządowego programu Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej. Zakupiono 1142 książki na łączną kwotę 15.000zł. (12.000 dofinansowanie z budżetu państwa, 3.000zł wkład własny Gminy Blachownia).

Szkoła zakupiła w ramach wsparcia literaturę dla dzieci i młodzieży, pięknie ilustrowane albumy, słowniki, audiobooki. Biblioteka wzbogaciła się o nowości wydawnicze zaproponowane przez samych uczniów, co przełożyło się na wzrost czytelnictwa zarówno wypożyczających, jak i przebywających w czytelni. W ramach programu zakupiono również lektury, które stanowiły ok. 30% wszystkich książek i były niezbędne do poszerzenia oferty biblioteki szkolnej. W zakupach uwzględniono potrzeby niepełnosprawnych uczniów, dla których zakupiono książki z większą czcionką, z dużą ilością ilustracji, z objaśnieniami, książki z audiobookami itp.

Biblioteki szkolne w Szkole Podstawowej nr 1 w Blachowni, Szkole Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Blachowni oraz Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łojkach w ramach rządowych programów: „Książki Naszych Marzeń” oraz Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” wzbogaciły swe księgozbiory w latach 2016 – 2017 o 2.767 książek na łączną kwotę 43.013,58 zł (pozyskane dotacje 34.370,00 zł, wkład Gminy Blachownia 8.643,58 zł).

Zakupione nowości uczniowie mogą wypożyczać na okres ferii zimowych i letnich.