Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Nabór wniosków – Wymiana kotłów centralnego ogrzewania

 

 

                                    I n f o r m a c j a

 

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców, którzy zadeklarowali swój udziału w projekcie gminnym pod nazwą „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Blachownia” informujemy, iż nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin) na działanie 4.1.3 Odnawialne Źródła Energii został zakończony 29 maja br.

 

Orientacyjny termin zakończenia weryfikacji wniosków złożonych przez uprawnione podmioty w konkursie 4.1.3 Odnawialne Źródła Energii RPO WSL i jednocześnie rozstrzygnięcie konkursu zostało określone przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na listopad 2018r.

 

Powyższe terminy są ustalane odgórnie przez Urząd Marszałkowski !!

 

Prosimy Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość!

 

 

Informacje o przedmiotowym konkursie :https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/255.

 

 

Nabór wniosków – Wymiana kotłów centralnego ogrzewania

 

 

Burmistrz Blachowni informuje, iż nabór wniosków na dofinansowanie kosztów poniesionych przy modernizacji źródeł ciepła w domach jednorodzinnych odbędzie się w dniach od10 września 2018r. – do 31 października 2018r. wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

W poniższym regulaminie zapisane są: warunki przystąpienia do programu, zasady udzielania dotacji i tryb postępowania.

Tegoroczny program wymiany kotłów obejmuje 70 dopłat (w tym: 40 do kotłów gazowych oraz 30 do kotłów na ekogroszek).

Złożone wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia, pod kątem czy dana nieruchomości ma uregulowany stan prawny, czy są zgody wszystkich współwłaścicieli oraz czy wnioskodawca ma podpisaną umowę na wywóz odpadów z terenu posesji. Na tej podstawie zostanie stworzona lista rankingowa mieszkańców. Aby otrzymać dotację, należy do końca roku zakończyć inwestycję i najpóźniej do 31 stycznia 2019r. przedstawić wszystkie niezbędne dokumenty, w tym szczególnie:

- dokument złomowania pieca;

- protokół odbioru końcowego – wypełnia wykonawca instalacji ( zakończenie inwestycji po złożeniu wniosku).

 

  1. Regulamin

  1. Wniosek z załącznikami

 

  1. Oświadczenie

 

  1. Zgoda współwłaściciela nieruchomości na realizację zadania

 

  1. Protokół odbioru końcowego

 

  1. Wzór umowy


Data publikacji: 30-08-2018