Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Komunikat w sprawie wdrażania Budżetu Obywatelskiego Blachownia 2020

Analiza formalno-prawna dokumentacji związanej z wdrażaniem procedury i harmonogramem BO Blachownia 2020 wykazała, że ze względu na nowelizację ustawy o samorządzie gminnym (art. 5a) uregulowanie zasad przygotowania i wdrażania budżetu obywatelskiego znalazło się w wyłącznych kompetencjach organu stanowiącego gminy – Rady Miejskiej.

By sprawnie i w zgodzie z obowiązującym prawem przeprowadzić nadchodzącą edycję BO w Blachowni przygotowany został, na podstawie dotychczasowych ustaleń w tej sprawiem, projekt Uchwały Rady Miejskiej, który będzie procedowany na najbliższej sesji RM w dniu 22 maja br.

Formalne rozpoczęcie wdrażania BO będzie się mogło rozpocząć decyzją Burmistrza Blachowni w 14 dni po opublikowaniu tego aktu prawnego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Nabór wniosków do nadchodzącej edycji będzie zatem mógł rozpocząć się nie wcześniej niż w dniu 6 czerwca br. i potrwa do 15 lipca br.

Proponowany harmonogram wdrażania BO 2020

HARMONOGRAM WDRAŻANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO BLACHOWNIA 2020

W GMINIE BLACHOWNIA

 

Lp.

Opis działania

Termin

1.

Opublikowanie zarządzenia Burmistrza oraz dokumentów dotyczących Budżetu Obywatelskiego

Do 6 czerwca 2019 r.

2.

Akcja informacyjno – promocyjna BO Blachownia 2020

6 czerwca 2019 r. -

10 września 2019 r.

3.

Składanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego

Do 15 lipca 2019 r.

4.

Weryfikacja zgłoszonych zadań

15 lipca 2019 r. -

16 sierpnia 2019 r.

5.

Ogłoszenie projektów zadań z podziałem na pozytywnie i negatywnie zweryfikowane

Do 19 sierpnia 2019 r.

6.

Prezentacje projektów w sołectwach/Mieście Blachownia

20 sierpnia 2019 r. - 06 września 2019 r.

7.

Głosowanie

11 września 2019 r. - 18 września 2019 r.

8.

Podanie wyników głosowania/ włączenie wybranych przez mieszkańców zadań do budżetu

30 września 2019 r.

 

 


Data publikacji: 13-05-2019