Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Inwestycje drogowe w gminie Blachownia

Gmina Blachownia nie ustaje w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska skutecznie zabiega o realizację inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych, dzięki którym sukcesywnie poprawiane są warunki życia Mieszkańców. Priorytetem działań jest kanalizacja, inwestycja od lat oczekiwana przez mieszkańców i bardzo ważna dla działań Burmistrza Sylwii Szymańskiej. Równocześnie w oczekiwaniu na środki zewnętrzne na ten cel realizujemy szereg równie ważnych inwestycji, na które już udało się pozyskać dofinansowania.

Obecnie trwają prace modernizacyjne na ulicy Złotej, ulicy Wojska Polskiego, ulicy Słonecznej, a niebawem rozpocznie się remont ulicy Myśliwskiej. Remont ulicy Złotej obejmuje wykonanie podbudowy, tłucznia oraz ułożenie nawierzchni kostką brukową. Zadanie zostanie zrealizowane do końca września i wyniesie 147 846.00 zł. W tym samym czasie zakończy się modernizacja ulicy Myśliwskiej. Zadanie na kwotę 147 462,46 zł obejmuje frezowanie drogi oraz utworzenie nowej nakładki asfaltowej. Modernizacja ulicy Wojska Polskiego obejmuje wykonanie podbudowy oraz utworzenie nowej nawierzchni z kostki brukowej, co zgodnie z kosztorysem wyniesie 246 875,40 zł. Prace drogowe, zgodnie z zapisami umowy, mogą potrwać do 90 dni. Trwają prace dotyczącego przebudowy ulicy Słonecznej. Zadanie na kwotę 363 973,08 obejmie przebudowę konstrukcji drogi oraz zmianę nawierzchni na kostkę brukową. Ponadto zmodernizowane zostaną wjazdy na posesje oraz korekta skrzyżowań z ulicą Młyńską i Starowiejską. Do 17 września potrwa przetarg na realizację ulicy Kopalnianej w Konradowie. Na zadanie podpisana została umowa z Wicemarszałkiem Województwa Śląskiego, zgodnie z którą gmina Blachownia otrzyma dofinansowanie do 195 000,00 zł. W ramach realizacji inwestycji zaplanowano utworzenie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej wraz z podbudową oraz remontem odwodnienia. Ponadto złożony został wniosek w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Herbskiej w Cisiu, gmina Blachownia”. Przewidywany zakres prac to wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni mineralno – asfaltowej oraz odwodnienie.


Data publikacji: 10-09-2021