Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr OR .0050.19.2016 Burmistrza Blachowni

z dnia 29 stycznia 2016 r.

 

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU

REKRUTACYJNYM i UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLI,

KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA BLACHOWNIA

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

 

l.p.

 

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

określony przez Burmistrza Blachowni

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

określony przez Burmistrza Blachowni

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 8 lutego 2016r.

do 26 lutego 2016r.

 

 

od 4 kwietnia 2016r.

do 15 kwietnia 2016r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

 

 

od 29 lutego 2016r.

do 4 marca 2016r.

 

 

od 18 kwietnia 2016r.

do 22 kwietnia 2016r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

7 marca 2016r. godz.12.00

 

 

25 kwietnia 2016r.

godz.12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 7 marca 2016r.

od godz. 12.00

do 14 marca 2016r.

 

od 25 kwietnia 2016r.

do 29 kwietnia 2016r.

do godz. 12.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

15 marca 2016r.

godz. 12.00

 

29 kwietnia 2016r.

godz. 12.00

 

Dopuszcza się przyjęcie kandydata w terminie do końca sierpnia 2016r. w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu po przeprowadzeniu rekrutacji i postępowania uzupełniającego – kolejny etap postępowania

 

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr OR.0050.19.2016 Burmistrza Blachowni

z dnia 29 stycznia 2016 r.

 

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU

REKRUTACYJNYM i UZUPEŁNIAJĄCYM DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,

KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA BLACHOWNIA

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

 

l.p.

 

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

określony przez Burmistrza Blachowni

Termin

w postepowaniu uzupełniającym

określony przez Burmistrza Blachowni

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 29 marca 2016r.

do 13 kwietnia 2016r.

 

 

 

od 9 maja 2016r.

do 13 maja 2016r.

do godz. 12.00

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

 

 

14 kwietnia 2016r.

do godz. 12.00

 

 

 

13 maja 2016r.

od. 12.00 – 13.30

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

14 kwietnia 2016r.

godz.14.00

 

 

13 maja 2016r.

godz. 14.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 14 kwietnia 2016r.

od godz. 14.00

do 20 kwietnia 2016r.

do godz. 12.00

 

od 13 maja 2016r.

od godz. 14.00

do 19 maja 2016r.

do godz. 12.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

20 kwietnia 2016r.

godz. 14.00

 

19 maja 2016r.

godz. 14.00

 

Dopuszcza się przyjęcie kandydata w terminie do końca sierpnia 2016r. w przypadku wolnych miejsc w szkole podstawowej po przeprowadzeniu rekrutacji i postępowania uzupełniającego – kolejny etap postępowania

Zarządzenie Nr OR.0050.19.2016