Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Gmina Blachownia planuje wykonanie projektu hydrotechnicznego rewitalizacji obszaru miejskiego Blachowni

Gmina Blachownia planuje wykonanie projektu hydrotechnicznego rewitalizacji obszaru miejskiego Blachowni ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zalewu i terenów przyległych.

 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać:

- Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego (w tym STWIOR oraz kosztorysy) wraz  z operatem wodnoprawnym na rekultywacje zbiornika wodnego Blachownia wraz z utworzeniem wetlandu zgodnie z koncepcja opracowaną w 2015 roku wariant I ( do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Blachownia)
- Projektu budowlanego i wykonawczego (w tym STWIOR oraz kosztorysy) zagospodarowania terenów wokół zbiornika obejmujących zgodnie z opracowaną koncepcją w 2015 r. ( do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Blachownia) . Każdy element zagospodarowania powinien być oddzielnym zamierzeniem budowlanym. W skład zagospodarowania terenu wchodzi:

a). Pomost szt 4

b). Plaża i pomosty plus dysze wodne przy plaży

c). Molo

- Uzyskanie zgody na wycinkę drzew z terenu wyspy

 

 

Zainteresowanych wykonawców prosimy o kontakt.

Zapytanie ofertowe w załączeniu:

Zapytanie ofertowe


Data publikacji: 01-04-2016