Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Gabinet profilaktyki zdrowotnej SP1

Zakończyła się druga edycja doposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w sprzęt medyczny. Pozwoli on na sprawniejsze funkcjonowanie gabinetu i duże ułatwienie w pracy pielęgniarki szkolnej oraz profilaktyce zdrowotnej prowadzonej przez szkołę. W Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni po konsultacjach z pielęgniarką szkolną zakupiono wyposażenie na kwotę 4.989,98 (w tym 4.890,00 zł z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego): szafkę kartoteczną, szafkę asystor, parawan, apteczkę na wycieczki oraz podświetlaną tablicę do sprawdzania wzroku.

Nowe meble i sprzęt medyczny podniosły nie tylko funkcjonalność ale i estetykę gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Zastąpiły mało funkcjonalne szafki zajmujące większą powierzchnię w gabinecie. Tablica do sprawdzania wzroku pozwoli na prowadzenie przesiewowych badań, które pozwolą na szybką diagnostykę i skierowanie do konsultacji specjalistycznych.

Mamy nadzieję, że zakupiony sprzęt wydatnie przysłuży się do działań związanych z troską o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej.

Gabinet profilaktyki zdrowotnej SP1