Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

FINANSE BLACHOWNI NAJLEPSZE OD DEKADY

Nie bez powodu za fundament dobrego gospodarowania gminy uznać należy stan jej finansów publicznych. Wszelkie wydatki – w tym głównie bieżące i inwestycyjne – muszą mieć podstawę w roztropnie i odpowiedzialnie prowadzonej polityce finansowej. Jej horyzont czasowy nie może opierać się wyłącznie na jednorocznym budżecie, ale zapewniać długookresowe bezpieczeństwo finansowe gminy.

Jest to szczególnie ważne w realizacji tak ogromnych i wieloletnich inwestycji w Blachowni, które wykonywane są z udziałem środków europejskich.

Obecna kadencja Burmistrza – Sylwii Szymańskiej charakteryzuje się szczególną troską o bezpieczeństwo finansowe gminy, oparte o cztery główne filary:

- Stabilna baza podatkowa

- racjonalne zarządzanie wydatkami,

- skuteczne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych,

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych w proporcji do wydatków bieżących.

 

Najlepszym miernikiem kondycji finansowej Blachowni oraz niezaprzeczalnym dowodem prawidłowego, finansowego zarządzania gminy jest jej porównanie na tle najważniejszych wskaźników ekonomicznych z innymi gminami na terenie kraju. Jedną z podstawowych miar w tym zakresie jest średnia wartość tzw. nadwyżki operacyjnej, zestawiona z wielkością dochodów budżetu (tzw. zdolność kredytowa samorządu).

Tak mierzony, niezależny wskaźnik dla blisko 1600 gmin w Polsce w latach 2014-2016 ukazał się w numerze 23/2018 ogólnopolskiego pisma samorządowego Wspólnota (pełne opracowanie możecie Państwo zobaczyć TUTAJ)

Pozycję rankingową Blachowni w latach 2006-2016 przedstawiamy poniżej:

 

 

 

Widać więc wyraźnie, że w porównaniu do lat 2006-2008 poprawiliśmy stan finansów o blisko 400 pozycji, a tylko w porównaniu do poprzedniej kadencji (a na półmetku obecnej) kondycja naszych finansów pozwoliła nam awansować z pozycji 350 na 160.

Świadczy to bezdyskusyjnie o bardo dobrych efektach prowadzonej w tej kadencji polityki finansowej Blachowni.

 


Data publikacji: 02-03-2018