Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Blachownia z olbrzymim awansem wśród liderów inwestycji!

Bardzo dynamiczny, ilościowy i jakościowy wzrost inwestycji od 2014 roku w naszej gminie jest widoczny gołym okiem i znajduje oczywiste uznanie wśród mieszkańców oraz bardzo pozytywny odbiór i podziw gości zewnątrz. Polityka inwestycyjna Burmistrza Sylwii Szymańskiej nastawiona jest przede wszystkim na skuteczne zabieganie o dotacje pozabudżetowe – w tym szczególnie ze środków europejskich. Pozwala to na znaczące podnoszenie jakości życia mieszkańców i realizowanie przedsięwzięć wyczekiwanych od dawna. Oczyszczenie zbiornika i zagospodarowanie jego otoczenia, rewitalizacja centralnej części miasta, ekologiczne i efektywne oświetlenie uliczne, nowoczesne centrum przesiadkowe czy też zakup specjalistycznego sprzętu dla druhów OSP i modelowa modernizacja i poprawa jakości nauczania w naszych placówkach oświatowych – to tylko najważniejsze z wielu przedsięwzięć, które w ostatnich latach były wykonywane ze znacznym udziałem środków zewnętrznych i podnosiły do historycznych rozmiarów wydatki inwestycyjne.

Wszystko to bardzo pozytywnie skutkuje pozycją i wzrastającą rangą Blachowni wśród krajowych i regionalnych samorządów.

Bezsprzecznym dowodom jest najnowsza publikacja nr 19/2019 najbardziej opiniotwórczego dwutygodnika samorządowego „Wspólnota”. Znajdujemy w nim jedno z najważniejszych zestawień pokazujących aktywność samorządów w Polsce - „Inwestycje samorządowe 2016-2018”. Przez ostatnie trzy lata Blachownia dokonała olbrzymiego awansu w zakresie wielkości wydatków inwestycyjnych przypadających na mieszkańca. W omawianym rankingu (całość można zobaczyć TUTAJ) polepszyliśmy swoją pozycję o blisko 100 miejsc zajmując 204 lokatę na łącznie prawie 600 sklasyfikowanych samorządów podobnej wielkości,

Jest to dotychczas najwyższa lokata w historii naszego samorządu i świadczy o wysokiej dynamice rozwoju naszej gminy, z której efektów korzystamy razem w codziennym życiu.


Data publikacji: 28-09-2019