Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Złożone wnioski

1. "Z myślą o lepszej szkole dla naszych dzieci",

Wydatki kwalifikowane: 788 499,00

Wnioskowane dofinansowanie – 709 649,10

 

2. "CYFROWA BLACHOWNIA – zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy BLACHOWNIA do cyfrowych usług publicznych",

Koszt całkowity: 1 419 740,20,

kwota dofinansowania: 1 157 728,22

 

3. "Drużyna Powiatu" - wniosek złożony wraz z 9 innymi gminami, którego liderem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

Łączna kwota dofinansowania: 4 698 527,00

 

4. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Blachownia"

Wydatki kwalifikowane: 2 724 439,29

Wnioskowane dofinansowanie – 2 315 773,39

 

5. "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych":

a) Zmiana nawierzchni drogi łączącej Konradów w Gminie Blachownia i Wydrę w Gminie Wręczyca Wielka.

Termin zakończenia operacji – 12.2017 r.

Koszt realizacji operacji – 550 592,16

Wnioskowana kwota pomocy 350 341,79

 

b) Przebudowa ul. Herbskiej w Gminie Blachownia.

Termin zakończenia operacji – 09.2017 r.

Koszt realizacji operacji – 1 046 705,06

Wnioskowana kwota pomocy 666 018,43

 

c) Zmiana nawierzchni ul. Mostowej w Starej Gorzelni, Gmina Blachownia.

Termin zakończenia operacji – 12.2017

Koszt realizacji operacji – 519 680,01

Wnioskowana kwota pomocy 330 672,39

 

d) Zmiana nawierzchni ul. Mokrej w Starej Gorzelni, Gmina Blachownia.

Termin zakończenia operacji – 12.2017

Koszt realizacji operacji – 82 748,39

Wnioskowana kwota pomocy 52 652,80

 

e) Przebudowa ul. Nowa Droga w Cisiu w Gminie Blachownia

Termin zakończenia operacji – 12.2017

Koszt realizacji operacji – 1 162 857,94

Wnioskowana kwota pomocy 739 926,51

 

6. "W naszym przedszkolu dobrze się bawimy, miło spędzamy czas i rozwijamy się wszechstronnie":

Wartość projektu: 983 250,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 835 762,50 zł

Wkład Gminy Blachownia: 147 487,50 zł

 

7. "Zrób coś dobrego na miejscu-wsparcie zatrudnienia"

Wartość projektu: 411 937,13 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 391 340,27 zł

Wkład Gminy Blachownia: 20 596,86 zł

 

8. "Bezpieczna Blachownia - doposażenie jednostki OSP Cisie i OSP Blachownia"

Wartość projektu: 976 741,77 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 830 230,50 zł

Wkład Gminy Blachownia: 146 511,27 zł