Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Jednostki Organizacyjne

Urząd Stanu Cywilnego w Blachowni

 

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Sienkiewicza 19

42-290 Blachownia

tel.: 34 3270 437

Olga Gębuś - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Grażyna Jagusiak - Inspektor

 

 

Zarząd Mieniem Komunalnym

ul. Miodowa 4a ( I piętro )

42-290 Blachownia

tel. 34 3270 370, 34 3270 470

e-mail: zmk.b@wp.pl

 

Rachunek bankowy

Należności z tytułu czynszu za najem lokali i opłat niezależnych od właściciela (woda i ścieki, wywóz nieczystości) należy dokonywać na konto 32 1020 1664 0000 3702 0028 3747 

Ludwik Madej - Kierownik Zarządu Mieniem Komunalnym - pokój nr 1/17 tel. wewn. 12 -

Pracownicy

Stefania Bulińska Główna Księgowa pokój nr 1/17 tel. wewn. 17
Aleksandra Grabowska Stanowisko ds. księgowych i zamówień publicznych, kasjer 
pokój nr 1/8 tel. wewn. 15
Monika Mrozik
Stanowisko ds. księgowych, kadr, płac i rozliczeń publiczno-prawnych pokój nr 1/10 tel. wewn. 14
Ewelina Ostrowska Stanowisko ds. rozliczeń czynszów i windykacji pokój nr 1/11 tel. wewn. 22
Małgorzata Rykała Stanowisko ds. rozliczeń czynszów i lokali użytkowych pokój nr 1/11 tel. wewn. 22
Jadwiga Kulej Stanowisko ds. technicznych pokój nr 1/9 tel. wewn. 18
Aneta Gołdowska Stanowisko ds. logistycznej obsługi klienta pokój nr 1/17 tel. wewn. 11
Anna Parkitna Stanowisko do spraw gospodarki odpadami komunalnymi pokój nr 1/15 tel. wewn. 16
Renata Kolman Stanowisko do spraw gospodarki odpadami komunalnymi i windykacji pokój nr 1/15 tel. wewn. 16
Katarzyna Nowak Stanowisko do spraw gospodarki odpadami komunalnymi i księgowości podatkowej pokój nr 1/22 tel wewn. 24

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej