Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Burmistrz Blachowni

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

Burmistrz I kadencji, wybrana w I turze wyborów, bezpartyjna, kandydatka komitetu obywatelskiego KWW Sylwii Szymańskiej Razem dla Gminy Blachownia. Z wykształcenia historyk - ukończone studia wyższe na kierunku historia, na Akademii Długosza w Częstochowie, podyplomowe studia z zakresu Ochrony i Kształtowania Środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim i Zarządzanie Funduszami Unii Europejskiej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Kariera zawodowa to 11 lat pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, na stanowisku Inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Wydziale Rozwoju Regionalnego, własna działalność gospodarcza-biuro doradcze w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych.

MOJA SAMORZĄDOWA DEKLARACJA

"1 grudnia 2014 roku rozpoczęłam nową kadencję burmistrza, którą zamierzam w całości poświęcić pracy na rzecz Gminy Blachownia i jej Mieszkańców. Do wyzwania, jakim jest kierowanie Gminy i służenia całej społeczności, podchodzę z najwyższą powagą i wielką odpowiedzialnością. Deklaruję uroczyście ze swojej strony, że będę otwarta na wszelkie konstruktywne propozycje zarówno ze strony radnych, jak i mieszkańców służące rozwojowi naszej Gminy i poprawie warunków naszego codziennego życia. W tym zakresie liczę bardzo na współpracę i współdziałanie"

 godziny przyjęć interesantów:

środa, godz.: 8.00-18.00